What is New?

 • Veld fire response guide

 Read more ...

 • Toenail clipping

Dr Engelbrecht gave feedback on the approach, process and the way forward.  Read more ...  

 • Veediefstalhandleiding

Die Suid-Afrikaanse boer se voortbestaan word uit talle oorde bedreig – die stygende koste van arbeid, diesel en elektrisiteit vreet baie boere se wins op. Naas veeslagtings deur roofdiere, is veediefstal boonop besig om die veebedryf in Suid-Afrika stadig maar seker lam te lê. Veediefstal in Suid-Afrika is ‘n enorme probleem en dit bedreig die volhoubaarheid van veeboerdery in die meeste provinsies ernstig. Hierdie misdaad, wat beide kommersiële en opkomende boere raak, het 'n lonende besigheid geword. Oor die afgelope vyf jaar was daar gemiddeld 30 000 veediefstalsake per jaar met ’n gekombineerde waarde van R750 miljoen per jaar. Met soveel geld uit ons beursie, is dit verstaanbaar dat ons produsente ’n gevoel van magteloosheid ervaar en soms wonder of ons moet voortgaan om met vee te boer. Laai hier af ...  

MANUAL FOR THE PREVENTION OF STOCK THEFT

Every livestock owner should keep this comprehensive guide in the bakkie or on the bedside table. It is the farmer’s one-stop guide to the prevention and handling of stock theft. Most of the information in the guide is known and available, but it has never been combined in a single guide before. The guide covers all aspects of stock theft and the combatting thereof. The two bestknown acts applicable to stock theft – the Animal Identification Act and the Stock Theft Act – are dealt with in detail. Other relevant legislation such as the Trespassing Act and the Fencing Act is also discussed. Download here ...


Slaughter at Abattoirs

The abattoir must ensure that the slaughter animals received can be converted into safe meat. It is not practical or possible to visit and to perform an audit at every farmer in order to determine whether Good Agricultural Practices (GAP) are followed in raising the animals on the farm. Read more ...   

"For further information please visit Red Meat Abattoir Association" at http://rvav.co.za/

Disaster Documents

Emergency slaughter

 • THE IMPORTANCE OF ANTE MORTEM INSPECTION) Ante mortem inspection is used as tool to screen all animals destined for slaughter. The inspector should ensure that animals are properly rested (minimum 1 hour) and that proper clinical information, which will assist in disease diagnosis and judgement, is obtained. Healthy, clean animals will reduce contamination on the slaughter floor. Therefor diseased and dirty animals are separated from healthy clean ones and placed in an isolation lairage to be slaughtered last.  Read more ...

NSPCA

   • The link for the "Animal Welfare Standards Workshop Presentations" .  
     http://intranet.sabs.co.za/Hot%20Topics/Forms/AllItems.aspx After following the link, please click  on the “ animal welfare standards workshop presentations”, click and save the linked file and then unzip to obtain the  workshop presentations.
   • Information on SANS 1488 en SANS 1469
     

   Copyright. All Rights Reserved.